Gohar Arya Company

نرم افزار اُستاد ،معلم خصوصی شما در منزل  لذت شیرینی ریاضیات با نرم افزار اُستاد   اولین نرم افزار حل تشریحی مسایل ریاضی بصورت کاملاً هوشمند در جهان    اُستاد معلم خصوصی شما در منزل هر زمان به میل شما ، هر سوال به دلخواه شما    آموزش از ما ، یادگیری با شما  دانش آموزان و دانشجویان عزیز بزودی با نرم افزار های هوشمند اُستاد، اُستاد خواهید شد    اگر بخواهید میتوانید با نرم افزار هوشمند ریاضی اُستاد، اُستاد بشوید ،قبول ندارید امتحان کنید    اُستاد معلم خصوصی شما در منزل    حل مسائل بصورت کاملاً تشریحی با بیان قوانین مربوطه ، رسم توابع به صورت تحلیلی با تشریح کامل سازگار با ویندوزاکس پی و ویستا 

  Welcome To Site

 

 

       مثالهای نرم افزار

 

مثالهای بخش حل معادلات :

در این مثالها متغیر x می باشد.

sin(1/x)=0

sin(cos(x))+cos(sin(x))=0

abs(x-abs(x))=2

(x^3+x-10)^(1/4)+(x^2-3*x+2)^(1/2)=0

x*abs(x)=0

2*cos(7*Pi/4-x)^2-cos(x)^2*(1+tan(x)^2)=0

x^2-1/x=0

x^2+2*x*sin(a)+1=0

log(x^2-4)/log(x)=0

log((1-x)/(1+x))+log((1+x)/(1-x))=0

(x-2)^2*(x+2)+x^3=0

sin(x/4+y)=1/2

(sin(x)^2-2*cos(x)^2+1)/(sin(x)^2+2*cos(x)^2-1)=4

x^2.67-3*x^1.2=0

sqrt(3+sqrt(x-x^3))=sqrt(3)

(cos(x+3*y)+cos(x-3*y))/(sin(x+3*y)+sin(x-3*y))=0

(2*sin(x)*cos(3*x))/(sin(2*x))-2*cos(2*x)-a=0

arctan(x)+arctan(3*x)=Pi/2

abs(x^3-abs(x-1)+2*x)-1=0

log(x)/log(sqrt(2))=log(64)/log(2)

log(4^x)/log(2)=x^3

نمونه سوالات بخش یافتن دامنه توابع

در این مثالها متغیر x می باشد

sqrt(abs(x)-1)+sqrt(abs(x)+1)

sqrt(abs(x)-x^2)

log(x^2-4)/log(x)

x*(abs(1/x)/(abs(1/x)+1))

abs((x+1)/(x-1))

arcsin(arccos(x))

 

لینکهای مرتبط


صفحه آغازین

سایت ریاضیات ایران

سایت آموزش و پرورش

سایت ریاضی رهیار

English Version

Academic Presenter

RSS